YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Necko nieuws :

 

• Necko door heen de tijd »

De adellijke Necko's hadden hun Zazoes, vergelijkbaar met ridders ...

 

• Necko Feestdag »

Diepgelovige goede mensen zijn het, hun feestdag valt op ...

 

• Kapitaal van de Neckokes »

Wat is de waarde van geld, goederen of eigendommen ? De goedheid van de Neckokes heeft er door de eeuwen heen toe geleid ....

 

• Necko en hun snor »

Een herkenning van de Neckokes is hun snor. Ook de vrouwen uit de adellijke stam ...

 

 

 

Necko doorheen de eeuwen:

 

 

De adellijke Necko's hadden hun Zazoes, vergelijkbaar met ridders uit de middeneeuwen.

 

Een beknopte chronologische volgorde:

 

 843 Eerste terugvondsten van de stam Necko bij het verdrag van Verdun. http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Verdun

1169 Necko's zetten Venetië onder druk. http://nl.wikipedia.org/wiki/Manuel_I_van_Byzantium       http://nl.wikipedia.org/wiki/1169

1789 De Necko's komen niet ongeschonden uit de Franse revolutie.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_Revolutie

1888 Een onopgelost vraagstuk in de Necko roots

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:KaiserBill2.jpg

1960 Necko Jubel jaar. De lang verwachte opper Necko ziet het levenslicht

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Speciaal%3ASearch&search=meuwissen

2009 Necko gaat digitaal en ontdekt het Internet

http://www.necko.be/

 

 

 

Jouw feedback telt !

 

 

Doe mee aan de archeologische opzoekingen van de Necko resten.

Stel het Necko wapenschild terugsamen.