YournameCom 2007 Privacy Policy Terms of Use

Necko nieuws :

 

Necko door heen de tijd

De adellijke Necko's hadden hun Zazoes, vergelijkbaar met ridders ...

 

Necko Feestdag

Diepgelovige goede mensen zijn het, hun feestdag valt op ...

 

 Kapitaal van de Neckokes 

Wat is de waarde van geld, goederen of eigendommen ? De goedheid van de Neckokes heeft er door de eeuwen heen toe geleid ....

 

Necko en hun snor 

Een herkenning van de Neckokes is hun snor. Ook de vrouwen uit de adellijke stam ...

 

 

 

Necko kapitaal eigendommen en bezittingen

 

 

 

" Goedheid herken je in de gulle schenker"

 

Doorheen de eeuwen zou er een groot familie kapitaal opgebouwd zijn, waren het niet dat de Necko voorvaderen tot hun huidige nazaten mensen zijn met het hart op de juiste plaats.

 

Zo is er geen familie kapitaal vergaard, maar zijn er vele mensen gelukkig gemaakt.

 

Gronden zijn verdeeld, op dat er kan gebouwd worden.

Geld is uitgegeven, op dat er plezier ontstond.

Goederen zijn verorberd, zodat de innerlijke mens gelukkig was.

 

 

Wie zijn steentje wil bijdragen kan dit doen door een storting te plaatsen op het Necko rekeningnummer: 784-5271293-48

 

 

 

 

 

 

 

Jouw feedback telt !

 

 

Doe mee aan de archeologische opzoekingen van de Necko resten.

Stel het Necko wapenschild terugsamen.